kataloška prodaja uredskog pribora
proizvodnja PVC galanterije, uvez, prodaja plastifikatora, uništavača, noževa, klamarica, štambilja i falcerica