TRP d.o.o. 
 
adresa:
Amfiteatarska 2, Pula 
tel 1:
0915400533 
tel 2:
052 214801 
 
Pula - Centar - Amfiteatarska 
17 m2  
170 EUR   najam
Pula - Centar - amfiteatarska  
150 m2  
1.300 EUR   najam
Pula - Centar - amfiteatarska 
650 m2  
5.000 EUR   najam