TONINA d.o.o. 
 
adresa:
Sedam Kaštela 2, Split 
tel 1:
099 7822613 
tel 2:
099 7822623 
 
Supetar - centar 
99 m2  
90.000 EUR   prodaja