Popis oglašivača
svi oglašivači poredani po broju oglasa

Tematski linkovi
banke, javni bilježniici, odvjetnici, PVC stolarija,...

PREDAJ OGLAS!
registracija, prijava i upis oglasa
 
 
 

Sanitarna zaštita
dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija


Hrvatska

 
sanitarna zaštita (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija)
 
sanitarna zaštita (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija), čišćenja klima uređaja, uklanjanje grafita, zaštita od ptica
 
dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija, fumigacija, eradikacija korova, deodorizacija, dislociranje mačaka
 
zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, zaštita pokretnih i nepokretnih drvenih predmeta i objekata, knjižnica i muzeja
 
dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
 
suzbijanje štetnih glodavaca, insekata i mikroorganizama, skupljanje i zbrinjavanje zauljenog i zamašćenog krutog i tekućeg otpada
 
dezinfekcija (suzbijanje štetnih mikroorganizama), dezinsekcija (suzbijanje štetnih insekata), deratizacija (suzbijanje štetnih glodavaca), depedikulacija (suzbijanje štetnih nametnika na ljudima i životinjama), dezodorizacija (uklanjanje neugodnih i nepoželjnih mirisa), dekontaminacija (uklanjanje agensa kontaminacije)
 
dezinfekcija i specijalna čišćenja, dezinsekcija, deratizacija, mehaničko otjerivanje ptica, kontrola mikrobiološke čistoće radnih i ostalih površina, poslovno savjetovanje na području sigurnosti hrane
 
deratizacija na velikim površinama, sistemska deratizacija u cijeloj HR, fumigacija većih silosa, fumigacija umjetničkih djela, izrada potrebne dokumentacije za provođenje DDD mjera po HACCP sustavu
 
preventivno, sustavno ili ekonomsko suzbijanje štetnih glodavaca (štakori, miševi), suzbijanje štetnih kukaca (žohari, mravi, stjenice, buhe, komarci), suzbijanje štetnih mikroorganizama
 Srbija

 
dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija, uništavanje (eradikacija) korova i drvenastog rastinja, zaštita bilja od najezde štetnih insekata, larvicidno i adulticidno suzbijanja komaraca, odbijanje ptica i štetočina, zaštita bilja od različitih patogena
 
dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija, čišćenje i održavanje stambeno-poslovnih prostorija
 
zaštita stambenih i poslovnih prostorija od svih vrsta insekata i glodara, zaštita od crvotočine (sve vrste drveta)