Sanitarna zaštita
dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija


Hrvatska

sanitarna zaštita (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija)
sanitarna zaštita (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija), čišćenja klima uređaja, uklanjanje grafita, zaštita od ptica
dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija, fumigacija, eradikacija korova, deodorizacija, dislociranje mačaka
zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, zaštita pokretnih i nepokretnih drvenih predmeta i objekata, knjižnica i muzeja
dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
suzbijanje štetnih glodavaca, insekata i mikroorganizama, skupljanje i zbrinjavanje zauljenog i zamašćenog krutog i tekućeg otpada
dezinfekcija (suzbijanje štetnih mikroorganizama), dezinsekcija (suzbijanje štetnih insekata), deratizacija (suzbijanje štetnih glodavaca), depedikulacija (suzbijanje štetnih nametnika na ljudima i životinjama), dezodorizacija (uklanjanje neugodnih i nepoželjnih mirisa), dekontaminacija (uklanjanje agensa kontaminacije)
dezinfekcija i specijalna čišćenja, dezinsekcija, deratizacija, mehaničko otjerivanje ptica, kontrola mikrobiološke čistoće radnih i ostalih površina, poslovno savjetovanje na području sigurnosti hrane
deratizacija na velikim površinama, sistemska deratizacija u cijeloj HR, fumigacija većih silosa, fumigacija umjetničkih djela, izrada potrebne dokumentacije za provođenje DDD mjera po HACCP sustavu
preventivno, sustavno ili ekonomsko suzbijanje štetnih glodavaca (štakori, miševi), suzbijanje štetnih kukaca (žohari, mravi, stjenice, buhe, komarci), suzbijanje štetnih mikroorganizamaSrbija

dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija, uništavanje (eradikacija) korova i drvenastog rastinja, zaštita bilja od najezde štetnih insekata, larvicidno i adulticidno suzbijanja komaraca, odbijanje ptica i štetočina, zaštita bilja od različitih patogena
dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija, čišćenje i održavanje stambeno-poslovnih prostorija
zaštita stambenih i poslovnih prostorija od svih vrsta insekata i glodara, zaštita od crvotočine (sve vrste drveta)