rixnekretnine 
 
adresa:
Nazorova 50, Zagreb 
tel 1:
01 48 21 305 
tel 2:
098 703 157 
tel 3:
091 911 8123