posloni prostor 
 
adresa:
kisacka ulica, Novi Sad