NEKRETNINE KOLAR 
 
adresa:
J. J. Strossmyera 49, Pakrac 
tel 1:
+385 34 411 371 
tel 2:
+385 98 840 884 
 
Pakrac - Centar 
140 m2  
60.000 EUR   prodaja
Pakrac - Centar 
240 m2  
85.000 EUR   prodaja
Pakrac - Centar 
286 m2  
180.000 EUR   prodaja
Pakrac - Centar 
87 m2  
210.000 EUR   prodaja
Pakrac - Centar 
834 m2  
280.000 EUR   prodaja
Pakrac - Centar 
18 m2  
11.000 EUR   prodaja
Pakrac - Centar 
100 m2  
40.000 EUR   prodaja