Mandić Ana 
 
tel 1:
095 908 4009 
 
Karlovac - Tušilović 
400 m2  kuća, dvoriste i dvorišne zgrade
1.500 EUR   najam