Ledomat

Ledomat je uređaj namijenjen isključivo za izradu leda.
Glavna podjela je po količini spravljenog ledu u 24 sata. Ledomati najmanjeg kapaciteta su za kućnu uporabu odnosno za urede, apartmane, jedrilice i slčno. Ugostiteljski ledomati odlikuju se daleko većim kapacitetom u odnosu na kućne ledomate.

Ovdje je prikazan kućni ledomat koji možete kupiti kod prodavača:

MABA d.o.o.
tel: 098 474 748

ledomat

ledomat

ledomat

ledomat

ledomat