Edina 
 
adresa:
Titova 6, Sarajevo 
tel 1:
061 176 461 
 
Sarajevo - Marijin Dvor - Titova 6 
128 m2  
1.500 EUR   najam