dina 
 
adresa:
bolnicka 24, Sarajevo 
tel 1:
033/667967 
 
Sarajevo - Rajlovac - Zabrdje 
600 m2  550 m2
500.000 EUR   prodaja