Atase d.o.o. 
 
adresa:
Ibrahima Ljubovica br.2, Sarajevo 
tel 1:
++ 387 (0) 764 605 
 
Sarajevo - Blažuj - Kamenolom bb 
2.340 m2  
cijena po dogovoru   najam