amujkic 
 
adresa:
Osječka 280 d, Slavonski Brod 
tel 1:
0953505555 
 
Slavonski Brod - Osječka 280 D - Osječka 280 D 
6.800 m2  najveći dio asfaltiran
4.000 EUR   najam