Aleksandar Živanović 
 
adresa:
st. valvasora 03, Opatija 
tel 1:
0915279550