Aetrum 
 
adresa:
Riva 22, Rijeka 
tel 1:
0913291067 
 
Rijeka - Riva - Riva22 
98 m2  više prostora
14 EUR   najam